Skip to product information
1 of 9

Tips: Om du har hälsoproblem, konsultera din läkare innan du använder produkten. Obs: Av hälsoskäl är massageffekten av vår massagestol mycket låg. Det är inte professionella massagenheter. Kontrollera detta noggrant. Uppvärmningsfunktionen tar minst tio minuter att känna temperaturen och den maximala temperaturen överstiger inte 50 grader. Massagestolen är inte automatisk, benen på platsen är behovet av kunder, lite styrka att komma åt manuellt, kan inte acceptera, snälla snälla snälla Välj personer med försiktighet! Obs! Den här produkten består av 2 paket och kanske inte kommer fram samtidigt. Se till att båda paketen har kommit innan du börjar montera! Stolen är mjukt paket, efter speciell kompressionsbehandling, bara få varorna om du öppnar kan det vara ett normalt fenomen, statiskt för att en ska återställas ett tag! Observera: Ordföranden måste öppnas manuellt av användaren och dras tillbaka. För att öppna måste kunden luta sig tillbaka för att öppna stolen; För att dra sig tillbaka måste fotstödet stängas för hand eller fot.

Regular price 9 381 SEK
Regular price Sale price 9 381 SEK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
View full details